Διαχείριση οικιακών φαρμάκων:
Ευκαιρίες προς αξιοποίηση

Αποτελέσματα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για την χρήση
και δωρεά των περισσευούμενων οικιακών φαρμάκων.

GIVMED survey results english