Η Ελληνική Πρωτοβουλία - The Hellenic Iniative υποστηρίζει το GIVMED

Δεκ. 18, 2017, 12:29 μμ.

Είμαστε πολύ περήφανοι, που η Ελληνική Πρωτοβουλία - The Hellenic Iniative εμπιστεύθηκε τον οργανισμό μας και συμβάλλει στο όραμά μας για άμεση πρόσβαση όλων των ανθρώπων στα φάρμακα που χρειάζονται. Tην περίοδο 12/2017-6/2018 υλοποιούμε πρόγραμμα με στόχο την κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών σε 24 κοινωφελείς φορείς που υποστηρίζουν 4.300 ανθρώπους, δωρίζοντας 4.200 κουτιά φαρμάκων συνολικής χρηματικής αξίας 35.000 ευρώ. Όλα τα φάρμακα θα δοθούν σε κοινωφελείς οργανισμούς, όπως κοινωνικά φαρμακεία, κλειστές δομές για ψυχικά ασθενείς, παιδιά ή πρόσφυγες, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαχείριση φαρμάκων. Στα πλαίσια του προγράμματος θα γίνουν:

  1. Βελτιωτικές κινήσεις στο λογισμικό του GIVMED που χρησιμοποιούν οι ιδιώτες-δωρητές φαρμάκων.
  2. Ενημερωτικές ενέργειες του ευρέος κοινού για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του σε θέματα δωρεάς φαρμάκων.
  3. Ανάπτυξη του δικτύου κοινωφελών φορέων GIVMED, για την δωρεά φαρμάκων μεταξύ τους και από ιδιώτες.

Με την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενισχύονται οι τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει ο οργανισμό μας, μεγεθύνοντας έτσι η δυναμική μας για διευκόλυνση της δωρεάς φαρμάκων από το ευρύ κοινό.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία - The Hellenic Initiative ιδρύθηκε το 2012 από μέλη της ελληνικής διασποράς και της φιλελληνικής κοινότητας με στόχο να ανταποκριθεί στην εμβαθυνόμενη οικονομική κρίση και να υποστηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όλες οι δράσεις του απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι δωρεές του έχουν ως έμμεσους αποδέκτες οργανώσεις που σχετίζονται με την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και ανισοτήτων.

Νέα

All rights reserved - Copyrights GIVMED 2017