Ολοκλήρωση προγράμματος "When business start to GIVMED"

Οκτ. 12, 2017, 7:22 μμ.

Στις 28/2/2017 το "Ίδρυμα Μποδοσάκη" έκανε αποδεκτό το αίτημα του οργανισμού GIVMED | Share medicine share life, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος "When business start to GIVMED". Ο σκοπός του προγράμματος ήταν διπλός:

  1. Η ενημέρωση των εργαζομένων για το πρόβλημα των περισσευούμενων φαρμάκων, τη στιγμή που μεγάλη μερίδα κοινωνικά ευπαθών ομάδων δεν μπορεί να καλύψει τις φαρμακευτικές της ανάγκες. Επίσης, στα πλαίσια της ενημέρωσης γίνεται αναφορά σε σωστές πρακτικές διαχείρισης φαρμάκων, καθώς και στις συνέπειες της λάθος ρίψης τους στο περιβάλλον.

  2. Η ενεργοποίηση των εργαζομένων, ώστε να συμβάλλουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Συγκεκριμένα, να χρησιμοποιήσουν τη mobile εφαρμογή που διαθέτει το GIVMED, ώστε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να δωρίσουν τα περισσευούμενά τους φάρμακα σε κοινωφελείς οργανισμούς που καλύπτουν τις φαρμακευτικές ανάγκες κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Στα πλαίσια του προγράμματος ολοκληρώθηκαν τρεις δράσεις σε εταιρείες που είχαν ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση 769 κουτιών φαρμάκων συνολικής χρηματικής αξίας 16198.78 ευρώ. Ακολουθούν τα απολογιστικό άρθρα των δράσεων:

  1. Vodafone: Γιατί η καλύτερη σύνδεση έγινε με το GIVMED!

  2. Insurancemarket.gr: Δωρεά φαρμάκων με την ασφάλεια της insurancemarket.gr!

  3. Bold Ogilvy & Mather: Όταν το GIVMED συνάντησε τον όμιλο Bold Ogilvy & Mather

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 12/10/2017.

 

Νέα

All rights reserved - Copyrights GIVMED 2017