Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στηρίζει το GIVMED.

Σεπτ. 3, 2018, 11:43 πμ.

Αυτή τη στιγμή χιλιάδες συμπολίτες μας δυσκολεύονται να καλύψουν μια από τις βασικότερες ανάγκες τους, την πρόσβαση στα απαραίτητα για αυτούς φάρμακα. Στο GIVMED στοχεύουμε συνεχώς στην κάλυψη αυτής της ανάγκης περιορίζοντας της σπατάλης φαρμάκων. Για περισσότερα και πιο άμεσα αποτελέσματα μεγαλώνουμε την ομάδα μας επιδιώκοντας να πετύχουμε ακόμα υψηλότερους στόχους προς όφελος της κοινωνίας.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχοντας ως βασικές προτεραιότητες την άμεση ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την ενδυνάμωση των ΜΚΟ, αποφάσισε να στηρίξει την προσπάθειά μας, χρηματοδοτώντας την θέση εργασίας του “Υπεύθυνου Χρηματοδοτήσεων και Λειτουργίας”. Οι στόχοι της παρούσας χρηματοδότησης αφορούν τους ακόλουθους άξονες ανάπτυξης του GIVMED:

  1. Στρατηγική: Σχεδιασμός, ανάλυση και προσαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου του οργανισμού στις ανάγκες που το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον επιβάλλει.

  2. Χρηματοδοτήσεις: Εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτών για τα προγράμματα του οργανισμού.

  3. Δίκτυο συνεργατών: Ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών, μέσω ενεργειών εξωστρέφειας, την διενέργεια νέων δράσεων και βελτίωση των υπαρχουσών.

Η υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση είναι καθοριστική για την ανάπτυξη του οργανισμού, δεδομένου ότι επιτρέπει την ένταξη ενός νέου μέλους στην ομάδα, με σημαντική εμπειρία στο χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων παγκοσμίως, προσθέτοντας αξία τόσο στον οργανισμό όσο και στο οικοσύστημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα.

Νέα

All rights reserved - Copyrights GIVMED 2017