Το GIVMED είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 23/3/2016 με σκοπό την αξιοποίηση των περισσευούμενων φαρμάκων και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα διαχείρισης φαρμάκων.

Αναλυτικά το καταστατικό της οργάνωσης μπορείτε να το δείτε εδώ .

Επίσης, το GIVMED είναι εγγεγραμμένο στα ακόλουθα μητρώα :

  1. Εθνικό μητρώο και στο μητρώο περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνική Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 09121ΑΕΕ11094Ο81Ν - 1492
  2. Ειδικό μητρώο Εθελοντικών μη κυβερνητικών Οργανώσεων: 09121ΑΕΕ11094Ο81Ν - 1378

Ο δημόσιος αριθμός ταυτοποίησης της οργάνωσης GIVMED Share medicine Share life στο Μητρώο Διαφάνειας είναι: 034399526002-72

Οι χρήστες του λογισμικού του GIVMED συμφωνούν για τη χρήση του στους όρους χρήσης καθώς και στην πολιτική ασφαλείας και απορρήτου .

Τέλος, το GIVMED διαθέτει άδεια λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2472/1997 με α/α μητρώου αδειών: 1790.

Απολογισμός δράσεων

Δείτε εδώ τον διετή απολογισμό 2016-2017.

Οικονομικός απολογισμός

Δείτε εδώ το οικονομικό αποτέλεσμα για το 2017.

Δείτε εδώ το οικονομικό αποτέλεσμα για το 2016.

All rights reserved - Copyrights GIVMED 2017